Uw website binnen één week online

Wij maken professionele duurzame websites. Goed vindbaar in Google, briljant webdesign en werkt zeer intuïtief.
Uw website kan bij ons binnen een week online staan!

Webdesign

in gesprek

Stap 1

We gaan samen bekijken wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Zodat PC Webdesign met een duidelijk plan en doel kan beginnen met de opbouw.

ontwerp

Stap 2

PC Webdesign gaat aan de slag met het design om uw website te bouwen.
De besproken wensen en mogelijkheden zullen erin verwerkt worden.

resultaat

Stap 3

Het resultaat wordt aan u getoond. Dit zal op alle schermen goed leesbaar zijn. De websites worden "responsive" gebouwd.
Uw bedrijf zal vanaf nu goed zichtbaar zijn.

Een professionele website nodig?

Die kan PC Webdesign voor u verzorgen.

U wilt meer klanten bereiken? Dat kan middels een website.
PC Webdesign vertaalt uw wensen naar een gebruiksvriendelijke website met een strak ontwerp.

Op verzoek kan PC Webdesign ook de aanvraag voor 
hosting regelen, zodat u helemaal ontzorgd wordt. Voor een website heb je een
domeinnaam (webadres) en hosting (locatie waar de website staat) nodig.  Aan de hand van het samengestelde pakket wordt er een passende offerte gemaakt.

Indien gewenst, kan de website ook in nader te bepalen termijnen
betaald worden. Dit kan ook gecombineerd worden met een onderhoudscontract. Met een onderhoudscontract wordt de website van de benodigde updates voorzien, en kunnen eventuele wijzigingen aan de website (op uw verzoek) doorgevoerd worden.

De prijzen voor een website bij PC Webdesign zijn moeilijk vast te stellen. Er zijn heel veel mogelijkheden en er wordt maatwerk geleverd. In een persoonlijk gesprek wordt hier verder op ingegaan.

Voor een website heb je een domeinnaam (webadres) en hosting (lokatie waar de website staat) nodig. Ook dit kan verzorgd worden door PC Webdesign. Aan de hand van het samengestelde pakket wordt er een passende offerte gemaakt.

Indien gewenst, kan de website ook in nader te bepalen termijnen betaald worden. Dit kan ook gecombineerd worden met een onderhoudscontract.

Hier onder staan wel prijzen, zodat u een idee krijgt.