Juridische kennisgevingen

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en ons die van toepassing zijn op alle soorten dienstverlening, waarvan wij hebben afgesproken deze (voor jou) uit te voeren. De belangrijkste afspraak is dat wij ons stinkende best doen voor jou.

Privacybeleid

Wij respecteren jouw privacy en behandelen jouw gegevens uiteraard conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening aan jou soepel en eenvoudig te laten verlopen. In geen geval worden je gegevens dus doorverkocht of -gegeven aan derden.

Verwerkersovereenkomst

Verzamelt de website die je bij ons host persoonsgegevens? Dan ben jij, volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), verantwoordelijk voor de correcte verwerking van deze persoonsgegevens en dit dien je vast te leggen in een overeenkomst.